Ukončení provozu IS Patriot TA ČR

Provoz systému IS Patriot TA ČR byl 30. 4. 2017 ukončen.

Podávání projektů do soutěží a vyplňování zpráv je zpřístupněno v novém informačním sys tému ISTA. Všechna data z IS Patriot jsou zmigrována do nového systému.

Případné dotazy směrujte na HelpDesk TA ČR.


Technologická agentura ČR, 3. 5. 2017
www.tacr.cz