Ukončení provozu IS Patriot TA ČR

Provoz systému IS Patriot TA ČR byl 30. 4. 2017 ukončen.

Podávání projektů do soutěží a vyplňování zpráv bude zpřístupněno v novém informačním systému ISTA. Všechna data z IS Patriot jsou postupně migrována do nového systému.

V případě, že jste hodnotitelem TA ČR (oponentem, zpravodajem atd.), vyčkejte na další pokyny.

Případné dotazy směrujte na HelpDesk TA ČR.


Technologická agentura ČR, 3. 5. 2017
www.tacr.cz